Bilyanochka


© ethnic photographer Anna Senik
Model: Viktoria
Costume: Oleksandr Zolotukhin, Olena Afanasenko, Olena Pochtaryova, Olena Didyk, Olga Troyan