Lviv portraits


© ethnic photographer Anna Senik
Models: Nadiya Yasinska, Olesya Hudzelyak
Assistant: Oksana But
Costumes: Ulyana and Ludmyla Yavna privatе collection