A man from Podillya


© ethnic photographer Anna Senik
Model: Dmytro Kobelskiy