Verkhovyna wedding


© ethnic photographer Anna Senik
Models: Svitlana Morykit, Mikhailo Malyarchuk