Voronivska Madonna


© ethnic photographer Anna Senik
Model: Kateryna Chertok, Mykyta Chertok
Costume: Ivan Bif, Olena Didyk