Darynka


© ethnic photographer Anna Senik
Model: Daryna Moskovchuk